Tẩy điểm vết vàng SP14

Yellow Stain Remover

Chất tẩy vết vàng SP14
pH: 10.6 – 12.2
Đóng gói : 12X500ml
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo