Nước tẩy rửa nhà tắm, bồn cầu CL5

Toilet bowl cleaner

Nước tẩy rửa nhà tắm, bồn cầu CL5
pH: 1.3 – 2.9
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo