Chất tẩy cặn FS3

Stains & scales remover

Chất tẩy cặn FS3
pH: 1.7 – 3.3
Đóng gói : 4x5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo