Nước xả thơm công nghiệp SOFTI-B

Softi-B

Nước xả thơm công nghiệp SOFTI-B
pH: 3.5 – 5.5
Đóng gói : 25Kg
NPP : Bich Quan | Always ready

logo