Nước giặt công nghiệp SEARCH-B

Search-B

Nước giặt công nghiệp SEARCH-B
pH: 11.3 – 12.9
Đóng gói : 25Kg
NPP : Bich Quan | Always ready

logo