Tẩy điểm vết rỉ sét RS4

Rust Stain Remover

Chất tẩy vết rỉ sét RS4
pH: 3.7 – 4.7
Đóng gói : 12X500ml
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo