Chất khử trùng thiết bị, bề mặt SD8

QAC Sanitizer

Chất khử trùng thiết bị, bề mặt SD8
pH: 10.0-11.5
Đóng gói : 12x500ml, 4x5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo