Bột tẩy cho đồ vải trắng BL3

Powder chlorine bleach

Bột tẩy trắng gốc chlo BL3
pH: 7.8 – 9.4
Đóng gói : 20Kg
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo