Nước rửa chén bằng tay DW5

Neutral detergent

Nước rửa chén bằng tay DW5
pH: 7.5 – 8.5
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo