Bột ngâm tẩy, sát khuẩn sành sứ, kim loại KH10

Metal Safe Food Stain and Tannin Remover

Bột ngâm tẩy, sát khuẩn sành sứ, kim loại KH10
pH: Alkaline
Đóng gói : 5Kg
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo