Xà bông rửa tay giữ ẩm LIQUID SOAP

Liquid soap

Xà bông rửa tay giữ ẩm hương trà xanh
pH: trung tính
Đóng gói : 4X4Kg, 25Kg
NPP : Bich Quan | Always ready

logo