Chất xả thơm làm mềm SF1

Laundry softener

Chất xả thơm làm mềm SF1
pH: 3.5 – 5.5
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo