Chất tẩy trắng gốc oxy BL2

Laundry oxygen bleach

Chất tẩy trắng gốc oxy BL2
pH: 3.0 – 4.8
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo