Tẩy điểm vết mực SP5

Ink Remover

Chất tẩy vết mực SP5
pH: -----
Đóng gói : 12X500ml
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo