Nước rửa cho máy DW1

Detergent for dishwasher

Nước rửa cho máy DW1
pH: 11.5 – 12.8
Đóng gói : 20L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo