Chất tẩy dầu mỡ KH9

Degreaser

Chất tẩy dầu mỡ KH9
pH: 10.6 – 12.2
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo