Chất tẩy vết dơ trên thảm CL3

Carpet spotter

Chất tẩy vết dơ trên thảm CL3
pH: Alkaline
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo