Nước xịt thơm, khử mùi thuốc lá AF3

Air Freshener & deodourizer

Nước xịt thơm, khử mùi thuốc lá AF3
pH: 6.0 – 8.0
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo