Nước xịt thơm, khử mùi AF1

Air Freshener

Nước xịt thơm, khử mùi AF1
pH: 6.0 – 8.0
Đóng gói : 4X5L
NK&PP : Bich Quan | Always ready

logo