Miếng chùi rửa 2 mặt trắng, vàng 63

Scotch-Brite™ Light Duty Scrub Sponge 63

logo