Tấm đánh bóc sàn màu đen

3M™ Black Stripper Pad 7200

logo